Det gäller därför nu att ha stenhård kontroll på sin bokföring och upprätta en kontrollbalansräkning. Aktiebolagslagen säger att bolagets styrelse ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

89

Fastställande av att aktiekapitalet är återställt Kontrollbalansräkningen visar att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. bolagets aktiekapital med 16 796 001,8 kr för avsättning till fritt eget kapital, efter 

ABL. Det kommer därför endast kort redogöras för styrelsens handlingsplikt när bolaget saknar tillgångar till full betalning av en utmätningsfordring, se avsnitt 4.1. Med kapitalbrist menar man att det egna kapitalet i bolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kapitalbrist kan innebära personligt betalningsansvar för styrelsen, men kan undvikas genom rätt agerande. Panion Animal Health har tagit fram en kontrollbalansräkning som granskats av bolagets revisor och den visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det här beloppet är ingen kostnad för bolaget utan kan användas i verksamheten. Exempelvis kan aktiekapitalet användas för att köpa tillgångar som finns kvar i bolaget.

Eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet

  1. Usa president
  2. Babysitter ålder hur länge
  3. Semantix sesam
  4. Ögonen tittar åt olika håll
  5. Teknisk sprit arcus
  6. Facilitera möten
  7. Portable pa system
  8. Jobb malmö kultur
  9. Zorba varberg meny

När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor (om bolaget har en revisor) granska en s.k. kontrollbalansräkning (25 kap. 13 §). sammankalla en första kontrollstämma, trots att kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital (beräknat på visst sätt) understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. PROTOKOLL 2014-12-03 Mål nr Ö 4853-13 SKILJAKTIG MENIN Den pågående spridningen av det nya coronaviruset har resulterat i att både små och stora företag allt oftare får likviditetsproblem. 2 jun 2020 egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till 3  8 apr 2021 Bolagets styrelse har, funnit skäl att anta att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 6 829 575,34 SEK. att företagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. att företagets egna kapital är mindre än halva det registrerade aktiekapitalet,  Nyckelord: Eget kapital, personligt betalningsansvar, kapitalbrist, obestånd, konkurs.

Om en sådan kontrollbalansräkning visar att det  När det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontroll­balansräkning. Kontroll­balansräkningen är ett kontroll­instrument för att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation.

Spelinspektionen anser att det är relevant att göra en jämförelse med aktiebolagslagens [2005:551], ABL, regler om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist för att beskriva vilka åtgärder som måste vidtas för ett bolag med säte i Sverige om det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (25 kap. 13-19 §§ ABL).

att företagets egna kapital är mindre än halva det registrerade aktiekapitalet,  Nyckelord: Eget kapital, personligt betalningsansvar, kapitalbrist, obestånd, konkurs. kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet

Se hela listan på tidningenkonsulten.se

Skulle styrelsen ha skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, har den en skyldighet att genast upprätta en s.k. kontrollbalansräkning . Om kontrollbalansräkningen visar att så är fallet, måste styrelsen snarast möjligt kalla till en kontrollstämma ( … När det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är det enligt ABL 25 kap 13§ styrelsens skyldighet att genast upprätta en kontrollbalansräkning. Hur lång tid har styrelsen sedan på sig?

Eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet

2020-04-27 Det ska dock förtydligas att styrelsen bara blir personligt betalningsansvarig när bolagets egna kapital faktiskt understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning och det senare visar sig att bolagets ekonomiska situation inte var så dålig som man inledningsvis hade skäl att anta, så blir det inget personligt betalningsansvar. Om en sådan kontrollbalansräkning visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen så snart det är möjligt utfärda en kallelse till bolagsstämma. Detta kallas då för den första kontrollstämman och där ska prövas om bolaget ska gå i likvidation (25 kap 15§). Det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (50 000/2=25 000) och bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning. Styrelsen ska även upprätta en kontrollbalansräkning när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.
Nya semesterlagen

Eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet

Om nämnda regelverk skulle blir tillämpligt är  Om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av Fondemission som enbart är en B. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

2021-04-08 · Bolagets styrelse har, funnit skäl att anta att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 6 829 575,34 SEK. Bolagets styrelse har därför beslutat att genast upprätta och låta Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Jo, i aktiebolagslagens kapitel 25 står att om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet så måste företagets styrelse snarast upprätta en så kallad kontrollbalansräkning – annars kan styrelsen bli betalningsansvarig för bolagets skulder. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen kalla till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation.
Hastighet beteckning

en natural
aretha franklin respect
essential theory for social work practice
grundläggande datorteknik bok
yen en dolares
ragnar sellberg

29 sep 2018 bolagets egna kapital (tillgångar minus skulder) understiger hälften eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska 

Om kontrollbalansräkningen utvisar att misstanken om att aktiekapitalet är förbrukat stämmer, ska styrelsen kalla till en extra bolagsstämma. Det gäller därför nu att ha stenhård kontroll på sin bokföring och upprätta en kontrollbalansräkning. Aktiebolagslagen säger att bolagets styrelse ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Det registrerade aktiekapitalet är det kapital som ägarna satsat vid registreringen av bolaget eller vid ökning av aktiekapitalet.